Zona Liberă

Zone libere
Statele membre pot desemna anumite părți ale teritoriului vamal al Uniunii drept zone libere.

Mărfurile neunionale introduse într-o zonă liberă sunt considerate ca fiind plasate sub regimul de zonă liberă, fără să fie necesară depunerea unei declarații vamale de plasare sub regim.

Mărfurile neunionale introduse pot fi depozitate pe termen nelimitat, fără obligația plății drepturilor de import.

European Statistics oferă asistență și consultanță operatorilor economici care doresc să utilizeze zona liberă ca regim vamal, prin punctul de lucru aflat în Zona Libera Curtici.