Legislație

Raportare la Intrastat:

 1. Legea nr. 422 – 22.11.2006 – privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
 2. Ordin INS Nr. 1475 – 27.12.2016 – privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat
 3. Ordin INS Nr. 1302 – 11.11.2016 – privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2017

Domeniul vamal:

 • Legislație europeană
 1. REGULAMENTUL (UE) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (UCC)
 2. REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (DA)
 3. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2447 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (IA)
 4. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/989 AL COMISIEI din 8 iunie 2017 de rectificare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii
 5. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 AL COMISIEI din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (TDA)
 • Legislație națională
 1. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 2. Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

*Zone Libere:

 1. Ordin ANAF Nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere